top of page

Til Moder Jord - Mother Earth

Oppdatert: 8. jul. 2019
Mitt bidrag til Kunst i Natur 2019, er en blå stein - der de to stiene opp til Litlefjellet møtes, ikke veldig langt fra den store steinen, der den ene stien starter. Jeg valgte en hjerteform for steinen og det er også et hjerte til inne i hjerteformen. Hjertet representerer kjærligheten og livet. Vi har bare denne ene planeten - med et godt klima, fjell, ørken, hav og en frodig natur - og vi burde ta bedre vare på den en vi gjør. Den er vår arv til de neste generasjonene, Jeg valgte en blå stein fordi kloden gjerne kalles den blå planeten. Havet gir den fargen. Rett nok er det en stein jeg har brukt, men den er ikke opprinnelig fra Vengedalen - selv om det er mye stein der fra før. Det er en gneis som det nok er rikelig av i Vengedalen, vi kaller den bare gråstein, men min er som nevnt en blå en.
-- english translation at end --


Kunst i Natur i Vengedalen har holdt på siden 2002, riktignok ikke hvert år, men mange. Lokale og tilreisende kunstnere har møtt hverandre, arbeidet sammen eller hver for seg. Det har vært en viktig, kreativ møteplass. Samtidig et samarbeid med Norsk Fjellfestival - med åpningen av Kunst i Natur vanligvis samme dag som Fjellfestivalen. Som navnet antyder dreier det seg om kunst i naturen - Land Art. Kunst av naturen, gjerne skap av materialer fra naturen, eller som kommuniserer med naturen. Kunst i Natur finner du øverst i Vengedalen og oppe på Litlefjellet. Festivalen varer bare en uke, mens kunsten har vanligvis vært der til slutten av august eller fram til september engang. Til glede og forundring, men sikkert også til litt ergrelse for noen...


For mer informasjon om Kunst i Natur og de andre kunstnerne som er med besøk gjerne hjemmesiden: www.kunstinatur.no


In english ....


My contribution to "Kunst i Natur 2019" is a blue stone just off the path up to Litlefjellet. Not very far from the big stone, where one off the two paths starts. The stone is heart-shaped and there is also a heart inside the heart shape. The heart represents love and life. It's just this one planet - with a good climate, mountains, deserts, oceans and lush nature - and we should take better care of our planet, than we do. It is our heritage for the next generations, I chose a blue stone because the earth is often called the blue planet. The sea gives it the color. It is correct a stone, but it is not originally from Vengedalen - although there is a lot of stone in the valley. It is a gneiss that is probably abundant in Vengedalen, we just call it "grey-rock", but mine is as mentioned a blue one.


Kunst i Natur (Art in Nature) in the valley Vengedalen, started in 2002, though not every year since, but many of them. Local artists and visiting artists have met each other, worked together or separately. It has been an important, creative meeting place. Always as a collaboration with Norsk Fjellfestival (the Norwegian Mountain Festival) - with the opening normally the same day as the Mountain Festival. As the name implies, it is about art in nature - Land Art. Made with nature's own materials or materials who communicates with nature. Kunst i Natur is located inside Vengedalen and on top of Litlefjellet. The festival lasts just one week, while the art has usually been there until September. For joy, wonder and admiration, but also for annoyance for some...


More information (in norwegian): www.kunstinatur.no

43 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle

Rut

Comments


bottom of page