top of page
Bibelen

 

Bildene er fra et prosjekt der alle kapitler i Bibelen får hvert sitt bilde. Konkrete og illustrerende - eller mer fabulerende. Fra enkle tegninger og skisser - til fargerike malerier - og kanskje noen skulpturer.

album-front-bibel-moseboekene.jpg
album-front-bibel-historie.jpg
album-front-bibel-salmene.jpg
album-front-bibel-profetene.jpg

Mosebøkene

 

Første Mosebok
Andre Mosebok
Tredje Mosebok
Fjerde Mosebok
Femte Mosebok

Jødenes historie

 

Josva
Dommerne
Rut
Første Samuelsbok 
Andre Samuelsbok
Første Kongebok
Andre Kongebok
Første Krønikebok
Andre Krønikebok
Esra
Nehemja
Ester
Job

Salmene, poesi og visdom

 

Salmenes bok
Salomos ordspråk
Forkynneren
Høysangen

Profetene

 

Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Mika
Nahum
Habakkuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malaki

album-front-bibel-evangeline.jpg

Evangeliene og Apostlenes gjerninger

 

Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus
Evangeliet etter Lukas
Evangeliet etter Johannes
Apostlenes gjerninger

album-front-bibel-brevene.jpg

Brevene og Åpenbaringen

 

Paulus’ brev til romerne
Paulus’ første brev til korinterne
Paulus’ andre brev til korinterne
Paulus’ brev til galaterne
Paulus’ brev til efeserne
Paulus’ brev til filipperne
Paulus’ brev til kolosserne
Paulus’ første brev til tessalonikerne
Paulus’ andre brev til tessalonikerne
Paulus’ første brev til Timoteus
Paulus’ andre brev til Timoteus
Paulus’ brev til Titus
Paulus’ brev til Filemon
Brevet til hebreerne
Jakobs brev
Peters første brev
Peters andre brev
Johannes’ første brev
Johannes’ andre brev
Johannes’ tredje brev
Judas’ brev
Johannes’ åpenbaring

bottom of page