top of page
Bibelen - Mosebøkene

 

- Første Mosebok - Andre Mosebok - Tredje Mosebok - Fjerde Mosebok - Femte Mosebok

 

Ett bilde fra hvert av kapitlene, konkrete og illustrerende - eller mer fabulerende. Fra enkle tegninger og skisser - til fargerike malerier - og kanskje noen skulpturer...

bottom of page