Bibelen - Brevene og Åpenbaringen

 

- Paulus’ brev til romerne - Paulus’ første brev til korinterne - Paulus’ andre brev til korinterne - Paulus’ brev til galaterne- Paulus’ brev til efeserne - Paulus’ brev til filipperne - Paulus’ brev til kolosserne - Paulus’ første brev til tessalonikerne - Paulus’ andre brev til tessalonikerne - Paulus’ første brev til Timoteus - Paulus’ andre brev til Timoteus - Paulus’ brev til Titus - Paulus’ brev til Filemon - Brevet til hebreerne - Jakobs brev - Peters første brev - Peters andre brev - Johannes’ første brev - Johannes’ andre brev - Johannes’ tredje brev - Judas’ brev - Johannes’ åpenbaring

Ett bilde fra hvert av kapitlene, konkrete og illustrerende - eller mer fabulerende. Fra enkle tegninger og skisser - til fargerike malerier - og kanskje noen skulpturer...

+47 926 23 538    |    halvardhatlen@hotmail,com    |   www.halvardhatlen.no

© 2018 by Halvard Hatlen Art. -  created with Wix.com

  • Pinterest Sosial Ikon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon