Bibelen - Profetene

 

- Jesaja - Jeremia - Klagesangene - Esekiel -  Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habakkuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Ett bilde fra hvert av kapitlene, konkrete og illustrerende - eller mer fabulerende. Fra enkle tegninger og skisser - til fargerike malerier - og kanskje noen skulpturer...

+47 926 23 538    |    halvardhatlen@hotmail,com    |   www.halvardhatlen.no

© 2018 by Halvard Hatlen Art. -  created with Wix.com

  • Pinterest Sosial Ikon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon