top of page
Bibelen - Profetene

 

- Jesaja - Jeremia - Klagesangene - Esekiel -  Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habakkuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Ett bilde fra hvert av kapitlene, konkrete og illustrerende - eller mer fabulerende. Fra enkle tegninger og skisser - til fargerike malerier - og kanskje noen skulpturer...

bottom of page