top of page

Selvbilde - Self


Med meg - With me - akryl / acrylic - 61 x 50 cm - 2016 © Halvard Hatlen / BONO

Selvbilde er vår egen oppfatning om oss selv, god eller dårlig eller gjerne litt begge deler. Vi har alle en livshistorie, som gjør oss til den vi er. Framtiden er vi med å forme - den er et resultat av de mulighetene vi får, sammen med de valgene vi konstant gjør.

-- english translation at end --


Selvtillit er en tro på at en mestrer noe, å vite og å kunne. Selvtillit er viktig og god - det er noe vi alle skal ha. For mye selvtillit kan være galt, en blir selvgod og litt bedre enn folk flest.


Selvfølelse er verdien av den følelsen vi gir oss selv, - en blanding av de sterke og de svake sidene våre. En lav selvfølelse gir vanligvis usikkerhet, engstelse og en følelse av å være lite verdifull. En god selvfølelse gir trygghet og en oppfatning av å være betydningsfull, den gjør det lettere å takle motgang og kritikk.


Ikaros - Icarus - akryl / acrylic - 21 x 70 cm - 2015 © Halvard Hatlen / BONO

Ikaros

Myten om Ikaros handler ikke først og fremst om selvbilde, men ungdommelig overmot. Allikevel har den noe å si om måtehold og fornuft.


"Daidalos, far til Ikaros, ble sammen med sin sønn fengslet i en labyrint. Daidalos konstruerte to par med vinger fra voks og fjær for seg selv og sin sønn. Daidalos forsøkte sine vinger først, men før de lettet fra øya, advarte han sin sønn om ikke å fly for høyt og for nær solen, og isteden følge hans egen flyrute. Men Ikaros ble overveldet av flyvningen og søkte himmelen med nysgjerrighet og ungdommelig overmot, men i dette kom han for høyt og for nær solen som smeltet voksen som fjærene var festet til. Ikaros flakset med vingene, men oppdaget da at han knapt hadde fjær igjen, og hans egne armer var ikke stand til å gi ham oppdrift. Han falt nedover og stupte i havet hvor han druknet."


Posisjon - Position - tusj på papir / ink on paper - 21x14,5 cm - 1986 © Halvard Hatlen / BONO

Jeg vet fred - I Know Peace - tusj på papir / ink on paper - 21x14,5 cm - 2015 © Halvard Hatlen / BONO

Meg - Me - Om trygghet - mitt i verden, de fire elementer, ild, luft, vann og jord, om å være, om takknemlighet. Nyhetene er fulle av krig, urett, flykninger, sjebner, angst og uroligheter. Jeg har det godt, mitt liv er godt. Jeg er her. - akryl / acrylic 61x50 cm - 2016 © Halvard Hatlen / BONO

Valg (selvbilde) - Choises - Hva gjør jeg med mitt liv? Hva gjør du med ditt liv? Hvordan ser jeg på meg selv? Hvordan ser du på deg selv? De fleste har valgmuligheter. - akryl / acrylic - 61x50 cm - 2016 © Halvard Hatlen / BONO


Speil - Mirror - monotypi / monoprint - 15x11 cm - 2017 © Halvard Hatlen / BONO

In english ....


Self


The self is our own opinion about ourselves, good or bad, or rather a little in between. We all have a life story that makes us the one we are. We are forming our future - a result of the opportunities we get and the choices we constantly make along the way.


Self-confidence is the belief that one know that you are able to manage. Self-confidence is important and good - we should all have it. But too much self-confidence can be wrong - one becomes selfish and a may feel a little better than most other people.


Self-feeling is the emotional value we give ourselves, both our strong and weak sides. A low self-feeling usually gives uncertainty, anxiety and a sense of being of less value. A good self-feeling gives security and an understanding of being significant. It makes it easier to handle adversity and criticism.


Icarus

The myth of Icarus is not primarily about self-image but youthful opposition. Nevertheless, it has something to say about moderation and reason. reasonableness.


"Icarus and his father Daedalus was imprisoned in a labyrinth. Daedalus fashioned two pairs of wings out of wax and feathers for himself and his son. Daedalus tried his wings first, but before trying to escape the island, he warned his son not to fly too close to the sun, nor too close to the sea, but to follow his path of flight. Overcome by the giddiness that flying lent him, Icarus soared into the sky, but in the process he came too close to the sun, which due to the heat melted the wax. Icarus kept flapping his wings but soon realized that he had no feathers left and that he was only flapping his bare arms, and so Icarus fell into the sea and drowned."

Litteratur - References

  • Kerenyi, K. "Grekiska gudar och myter". Stockholm 1955.

  • Kerenyi, K. "Grekiska hjältsagor". Stockholm 1960.


19 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page